Optima

Hygienkompetenstest

Hygienkompetens behövs för personer som arbetar med oförpackade livsmedel.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

 

Tidpunkter:

23.9.2020, kl. 16:00

28.10.2020, kl. 16:00

Testare: Liselott Wik / Kaj Viking Wikblom

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Allmänt: I enlighet med Finlands hälsoskyddslag (lagändring 691/2001) 40§, bör alla som arbetar inom företag i livsmedelsbranschen få instruktion och utbildning i livsmedelshygieniska frågor. Hygienisk kompetens är en lagstadgad skyldighet som delvis ses som egenkontroll både i livsmedelslokaler (enl. hälsoskyddslagen) och i anstalter (enl. hälsoskyddslagen).

Vad menas med livsmedelshygienisk kompetens?

Verksamhetsidkaren skall försäkra sig om att den som arbetar i en livsmedelslokal och hanterar sådana livsmedel som lätt blir förskämda har tillräckliga baskunskaper i:

  1. mikrobiologi
  2. hygieniska arbetsmetoder
  3. personlig hygien
  4. renhållning
  5. matförgiftningar
  6. egenkontroll
  7. lagstiftning

 

Material finns att hämtas från: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/

Avgift: 40 € + mervärdesskatt 24 %. Intyg ingår i priset.

Anmälan: Senast 1 vecka före kompetenstest till Leena Svenlin tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

På Livsmedelsverkets begäran kommer deltagarnas identitet att kontrolleras i samband med testet. Tag med id-kort, körkort eller pass.


anmälningsknapp till kurssidan


Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här